หมวดหนังสือ
 
 
 
 
 

นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ
สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
รหัสสินค้า: 9789744142788
มีสินค้า: ในสต็อก
ราคา: 300 บาท
ลดเหลือ: 285 บาท

นโยบายสาธารณะ  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้บริหารงานภาครัฐทั่งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจึงต้องเน้นในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาธารณะให้ถูกต้อง พยากรณ์แนวโน้มของพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายใดๆได้อย่างบูรณาการ และนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล นโยบายสาธารณะ เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ทำให้รัฐบาลของทุกประเทศในโลกต้องสนใจที่จะกำหนดนโยบายที่ดี และให้มีการนำนโยบายไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับประชาชนและความเจริญมั่งคั่งให้กับประเทศ นโยบายสาธารณะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหารประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

รายละเอียดเพิ่มติม
ISBN 9789744142788
ผู้เขียน รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน
เดือนปีที่พิมพ์ สิงหาคม 2556
จำนวนหน้า 338
ขนาด 184 x 260 x 15 mm
น้ำหนัก 677 g
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

เขียนความคิดเห็น

ชื่อคุณ:


ความคิดเห็นของคุณ: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปลได้!

ให้คะแนน: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องด้านล่าง:CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2019