งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5

สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ หอการค้า สมาคม สโมสรต่างๆ ได้ร่วมกับภาครัฐ คือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 10 -18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์  จ.อุบลราชธานี  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดคำขวัญและเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ ยุคสมัย คือ อ่านเพื่อเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ก้าวสู่อาเซียน  ภายในงานมี ดารา นักพูด นักเขียนชื่อดัง มาร่วมให้ความรู้ อาทิ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ,หนุ่ม เมืองจันท์ ,ครูสลา คุณวุฒิ ,ริว จิตสัมผัส ,อ.หม่อม คนเปิดกรรม ,ครูลูกกอล์ฟ ,ดร.ป๊อป ,เจน ญาณทิพย์ ,เอ๊าะ ขายหัวเราะ ,พระอาจารย์เสริมและกาละแมร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์จากส่วนกลาง กว่า 120 สำนักพิมพ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งสิ้น   86 ทักษะ และการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่มา  http://www.pubat.or.th

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021