งานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Southern Book Expo 2013)

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ชมรมร้านหนังสือภาคใต้ จัดงาน สัปดาห์หนังสือภาคใต้ครั้งที่ 1 ( Southern Book Fair 2013) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีสำนักพิมพ์ และร้านหนังสือในภาคใต้ ร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายหนังสือ มากกว่า 300 บูธ และ กิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิด อ่านเพื่อรู้ มุ่งสู่อาเซียน

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021