งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

งาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

วันที่ 27 มีนาคม - 6 เมษายน 2558

เวลา 10.00 - 21.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 หรือ Bangkok International Book Fair 2015
 
โซนแพลนนารีฮอลล์ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป และหนังสือต่างประเทศ

 • โซนซี 1 จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
 • โซนซี 2 จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป หนังสือเก่า หนังสือแบบเรียน หนังสือเด็ก และสื่อการศึกษา
 • โซนพลาซ่า จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
 • โซนเอเทรียม เวทีการแสดง และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
 • โซนเมนฟอร์เย่ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป และนิทรรศการต่างๆ
 • โซนดี จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
 • โซนบอลรูม จัดจำหน่ายหนังสือ Comic และวัยรุ่น

วัตถุประสงค์

 • เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพ เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล 
 • เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทยได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฎิบัติตาม กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
83/159 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-9560-4 ต่อ 101 โทรสาร. 0-2954-9565-6
Website : www.pubat.or.thwww.facebook.com/bookthai 
E-Mail :bookfair1@pubat.or.th

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021