งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 (Bangkok International Book Fair 2016)

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 
http://www.pubat.or.th/

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2023