งานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่2

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัด งานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่2 (Family’s Book Festival 2013) ในวันที่ 17 - 23 ก.ค. 56 ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 20.00 น. เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ ภายในงานพบกับร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก  หนังสือทั่วไป หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น  พร้อมกับนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการอบรมสัมมนาทางวิชาการ

สอบถามข้อมูล :  Tel : +66 2 954 9560-4 หรือ www.thailandbookfair.com

 

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021