งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21 ในวันที่ 19  มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณทิศเหนือของศาลาอ่างแก้วและเวทีนักเขียนพบผู้อ่าน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือและสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว

โอกาสนี้ สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตลอดจนร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2558  เวลา 09.00 –20.00 น. ณ บริเวณทิศเหนือของศาลาอ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmubookfair

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021