งานมหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 2

งานมหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 2  (Southern Book Expo 2015)

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม2558  

เวลา 11.00 – 20.00 น. (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.) 

ณ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

โทร.0-2954-9560-4

www.pubat.or.th

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021