โครงการ “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 9 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดิน”

โครงการ “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 9 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดิน”

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 - 09.00 น.

ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chulabook.com

 

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021