CMU Book Fair ครั้งที่ 22

CMU Book Fair ครั้งที่ 22

ระหว่างวันที่ 2 -10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สำนักหอสมุด กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 (รวม 7 วัน) เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ บริเวณโดยรอบศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานพบกับ บริษัท/สำนักพิมพ์ชั้นนำ /ร้านค้า มาร่วมออกบูธ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายภายในงาน

แผนผังบูท

พบกับ Expernetbooks ได้ที่บูท เลขที่ 77 คะ

 

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021