จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ

 

 “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ”  

 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการ ปันความรู้ คู่การอ่าน...หนังสือเพื่อน้อง” ขึ้น ภายในงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556  เวลา 13.00 - 14.30 น. (ลงทะเบียน 13.00-13.30 น.) ณ อาคารจามจุรีสแควร์ บริเวณโถงหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น G ทยาลัย โดยได้เชิญน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ มาร่วมในงานดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ทุพพลภาพ เพื่อเข้าห้องสมุด  นอกจากนี้ยังให้น้องๆ ที่มาร่วมงานได้เลือกสรรหนังสือ อุปกรณ์การเรียน  ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

 จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2556 เวลา 11.00 น. - 20.00 น. ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ (ฝั่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน) พบกับ มหัศจรรย์วันหนังสือ, กองทัพหนังสือดีโดนใจ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ พิธีเปิดงาน วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021