ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ
หมวดหนังสือ

ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง)
หนึ่งใน Series HARVARD BUSINESS ESSENTIALS หัวใจการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หนัง..
320 บาท   304 บาท
คัมภีร์ผู้จัดการ *New Edition 2018
คัมภีร์ผู้จัดการ  Manager's Toolkit     (ฉบับปรับปรุง 2018)   ..
350 บาท   332 บาท
คัมภีร์นักการตลาด
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่..
360 บาท   342 บาท
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการอธิบายถึง ทฤษฎี และข้อมูลด้านการเงินในเชิงประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงทา..
300 บาท  
กลยุทธ์
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์เป..
250 บาท  
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านให้ได้อย่างราบรื่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งในทุกๆ ..
220 บาท   209 บาท
การบริหารจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แ..
260 บาท   247 บาท
การบริหารโครงการ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นง..
270 บาท   256 บาท
การบริหารจัดการทีมงาน
คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ? คุณตระหนักถึงคุณลั..
280 บาท  
กลวิธีปกครองคน
ในทุกสังคม และองค์กรของเรา โดยแท้จริงแล้วนั้น ขับเคลื่อน ได้ด้วยความช่วยเหลือของอำนาจ อิทธิพล และ..
250 บาท  
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
เพราะการจ้างงานและการรักษาบุคลากร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอา..
270 บาท   256 บาท
การสอนงาน ปรึกษาและดูแล
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานแล..
230 บาท   218 บาท
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
หัวใจสำคัญของการจัดการอยู่ที่การได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารคนให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ อ..
260 บาท  
การบริหารจัดการเวลา
ผู้บริหารมักจะสูญเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าร่วมประชุม การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการจัดกา..
250 บาท  
การสื่อสารทางธุรกิจ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักสื่อสารที..
250 บาท  
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2023