ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ
หมวดหนังสือ

ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
คัมภีร์ผู้จัดการ
ไม่ว่าคุณจะใหม่ต่อตำแหน่งทางการบริหาร หรือผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชน หนังสือ “คัมภีร์ผู้จัดการ” ..
380 บาท   361 บาท
คัมภีร์นักการตลาด
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่..
360 บาท   342 บาท
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านให้ได้อย่างราบรื่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งในทุกๆ ..
220 บาท   209 บาท
การบริหารโครงการ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นง..
270 บาท   256 บาท
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
เพราะการจ้างงานและการรักษาบุคลากร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอา..
270 บาท   256 บาท
การสอนงาน ปรึกษาและดูแล
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานแล..
230 บาท   218 บาท
การเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกั..
240 บาท   228 บาท
การจัดการภาวะวิกฤติ
ภาวะวิกฤติคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์กรในบางกรณ..
220 บาท   209 บาท
คัมภีร์เจ้าของกิจการ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทุกคน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวเองว..
350 บาท   332 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2017