ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ
หมวดหนังสือ

ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
การตัดสินใจทางธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้บริหารเป็นผลมาจาการความสามารถในการตัดสิน การตัดสินใจที่ชาญฉลาดนั้นอาจนำคุณและองค์..
260 บาท  
การจัดการภาวะวิกฤติ
ภาวะวิกฤติคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์กรในบางกรณ..
220 บาท   209 บาท
คัมภีร์เจ้าของกิจการ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทุกคน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห