ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ
หมวดหนังสือ

ชุด “Harvard Business Essentials” หัวใจในการบริหารธุรกิจ

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
การจัดการภาวะวิกฤติ
ภาวะวิกฤติคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์กรในบางกรณ..
220 บาท   209 บาท
คัมภีร์เจ้าของกิจการ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทุกคน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวเองว..
350 บาท   332 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2019