ชุด “พัฒนาทรัพยากรบุคคล”
หมวดหนังสือ

ชุด “พัฒนาทรัพยากรบุคคล”

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
คัมภีร์ HR
คัมภีร์ HR คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล!!! ..
250 บาท   237 บาท
บทบาท HR ในโลก KM
การยกระดับความรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ถือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำค..
350 บาท   332 บาท
เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน
เพราะ “ทีมเวิร์ค” คือ “หัวใจสำคัญ”ในการทำงานและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การพัฒนา“ทีมงาน”ของคุ..
220 บาท   209 บาท
เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน
ถ้า “ทีมงาน” ที่เคย “เวิร์ค” กำลังตกอยู่ในภาวะ “ทีมไม่เวิร์ค” ขาดแรงจูงใจ ทำงานไปวันๆ รอเวลาเลิกง..
185 บาท  
เกมและกิจกรรมเพิ่มยอดขาย
จุดไฟในการทำงานให้กับทีมขาย และฝึกทักษะการขายของคุณให้เป็นเลิศ ด้วยหนังสือ เกมและกิจกรรมเพิ่มพลัง..
185 บาท   175 บาท
เมื่อบริษัทต้องคัดคน
          วิเคราะห์และประเมินคน  ด้วยสุดยอดแบบท..
175 บาท   166 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2023