เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาวาร์ด
 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาวาร์ด ด้วยวิถี ฮาร์วาร์ด   Nine things ..
185 บาท
กลยุทธ์การตลาด HBR'S 10 Must Reads
เนื้อหาสาระที่สำคัญๆที่ไม่ควรพลาด   - Rethinking Marketing - Branding in the Dig..
250 บาท
คัมภีร์ HR
คัมภีร์ HR คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล!!! ..
250 บาท
1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา
การพูดคือหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้การทำงานนั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จ! ไม่ว่าคุณคือ ผู้บริหาร ผู้จั..
200 บาท
50 วิธีแก้ปัญหา&การตัดสินใจอย่างฉลาด
หนังสือเล่มนี้เป็น "คู่มือชีวิต" ที่สำคัญสำหรับ ผู้บริหาร คนทำงาน ครู อาจารย์ นักศึกษา MBA และผู้..
220 บาท
57 เคล็ดลับ เรียกความสำเร็จ มากองตรงหน้า
ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นอะไร คุณจะได้เป็นสิ่งนั้น ! ถ้าคุณต้องการชื่อเสียง เงินทอง ความสำเร็จ คุ..
200 บาท
Business Genius บริษัทอัจฉริยะ
เมื่อสิ่งที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้ใช้เพียงแค่ความสามารถและความมั่นใจเท..
295 บาท
CSR (HBR)
ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อใคร และเพื่ออะไร? และเหตุใดองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต..
220 บาท
Kellogg เจาะตลาดจีน
หนังสือเล่มนี้ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่มีต่อสภาวะของตลาดในประเทศจีน และต่อภาคธุรกิจต่างๆ..
320 บาท
MBA  50  หลักบริหาร
หนังสือเล่มนี้ได้สรุปรวมเอาหลักการ-ทฤษฎี-วิธีปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ถึง 50 หัวข้อ ที่เหมาะสำหรับนักบริ..
295 บาท
Q ที่คุณควรมี
ในโลกปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ..
160 บาท
SME เศรษฐีแจ้งเกิด
ระหว่าง “ทำดี-รวยเร็ว” กับ “ทำเป็น-รวยก่อน” ท่านจะเลือกอย่างไหนดี  ..
165 บาท
SOS  คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง
เศรษฐกิจติดลบ! ยอดขายดิ่งวูบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน! ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก! “รายจ่..
200 บาท
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ตำรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ มีเนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักกฏหมาย พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบที่เ..
245 บาท
กรณีศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
“กรณีศึกษาการจัดการกลยุทธ์ (Keeping Strategy on Track)” เป็นหนึ่งในหนังสือชุดกรณีศึกษาจากมหาวิทยา..
195 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2017