เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาวาร์ด
 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาวาร์ด ด้วยวิถี ฮาร์วาร์ด   Nine things ..
185 บาท
THE ESSENTIALS 10 สุดยอดหลักการบริหาร
“THE ESSENTIALS 10 สุดยอดหลักการบริหาร” HBR’s 10 Must Reads: The Essentials . จากสุดย..
295 บาท
กลยุทธ์การตลาด HBR'S 10 Must Reads
เนื้อหาสาระที่สำคัญๆที่ไม่ควรพลาด   - Rethinking Marketing - Branding in the Dig..
250 บาท
คัมภีร์ HR
คัมภีร์ HR คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล!!! ..
250 บาท
1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา
การพูดคือหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้การทำงานนั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จ! ไม่ว่าคุณคือ ผู้บริหาร ผู้จั..
200 บาท
50 วิธีแก้ปัญหา&การตัดสินใจอย่างฉลาด
หนังสือเล่มนี้เป็น "คู่มือชีวิต" ที่สำคัญสำหรับ ผู้บริหาร คนทำงาน ครู อาจารย์ นักศึกษา MBA และผู้..
220 บาท
57 เคล็ดลับ เรียกความสำเร็จ มากองตรงหน้า
ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นอะไร คุณจะได้เป็นสิ่งนั้น ! ถ้าคุณต้องการชื่อเสียง เงินทอง ความสำเร็จ คุ..
200 บาท
Business Genius บริษัทอัจฉริยะ
เมื่อสิ่งที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้ใช้เพียงแค่ความสามารถและความมั่นใจเท..
295 บาท
CSR (HBR)
ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อใคร และเพื่ออะไร? และเหตุใดองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต..
220 บาท
Kellogg เจาะตลาดจีน
หนังสือเล่มนี้ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่มีต่อสภาวะของตลาดในประเทศจีน และต่อภาคธุรกิจต่างๆ..
320 บาท
MBA  50  หลักบริหาร
หนังสือเล่มนี้ได้สรุปรวมเอาหลักการ-ทฤษฎี-วิธีปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ถึง 50 หัวข้อ ที่เหมาะสำหรับนักบริ..
295 บาท
Q ที่คุณควรมี
ในโลกปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ..
160 บาท
SME เศรษฐีแจ้งเกิด
ระหว่าง “ทำดี-รวยเร็ว” กับ “ทำเป็น-รวยก่อน” ท่านจะเลือกอย่างไหนดี  ..
165 บาท
SOS  คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง
เศรษฐกิจติดลบ! ยอดขายดิ่งวูบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน! ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก! “รายจ่..
200 บาท
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ตำรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ มีเนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักกฏหมาย พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบที่เ..
245 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2024