เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
การตัดสินใจทางธุรกิจ (HBR)
คุณรู้หรือไม่ เหตุใดผู้นำเก่ง ๆ จึงตัดสินใจเชิงธุรกิจผิดพลาด ? การตัดสินใจทางธุรกิจ (Making Smart..
250 บาท
การบริหารการขาย (HBR)
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอด..
200 บาท
การบริหารการตลาดของ Kellogg
ตำราของ Kellogg School of Management, Northwestern University เล่มนี้ ได้นำเสนอทั้งแนวคิด ทฤษฎี เ..
650 บาท
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย:มิติใหม่ภาครัฐ
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารงานแบบมี..
295 บาท
การบริหารจัดการคนเก่ง (HBR)
สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเข้ามาทำงาน คือการรักษาพวกเขาเอาไว้กับองค์กรให้นา..
200 บาท
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HBR'S 10 Must Reads)
การบริหารจัดการคนเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความท้าทาย    เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ต้องมีปฏิ..
250 บาท
การบริหารทีมงาน (HBR'S 10 Must Reads)
 หนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" เล่มนี้เป็นแหล่งรวมรากฐานความรู้ทางด้านการบริหารจากคณาจ..
250 บาท
การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น
          หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญ..
245 บาท
การพัฒนาภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์กรไปสู่ความเจริ..
250 บาท
การพูดในที่ชุมนุมชน : เทคนิคและการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
          หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ ความ..
355 บาท
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ
               เมื่อโลกการตลาดได้เดิน..
350 บาท
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
หนังสือ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เล่มนี้เป็นคู่มือเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบท..
280 บาท
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
  หนังสือ  การใช้ภาษาไทยในวงราชการ  เล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อ..
260 บาท
ขับเคลื่อนกลยุทธ์
ตำราจาก "Wharton" University od Pennsylvania มหาวิทยาลัย Top Ten ของสหรัฐอเมริกาเล่มนี้ ได้นำเสนอ..
450 บาท
ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด
ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันทางการค้าอันดุเดือด ในยุคแห่งการเปิดเสรีทางการค้า ทุกองค์กรธุรกิจต่างล้ว..
150 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2024