เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยกที่ 2 ต่อยอดธุรกิจ
  ธุรกิจคุณกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและคุณก็สามารถทำกำไรได้ดี...จริงหรือเปล่า ? บางที..
350 บาท
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการบริหารงานพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ และมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ..
320 บาท
วิธีจัดทำแผนธุรกิจ
แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นแผนงานในระดับปฏิบัติการของฝ่ายการตลาด ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี หน..
195 บาท
วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
หากวันหนึ่งคุณได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้างาน แน่นอนว่าความก้าวหน้ามักมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่..
260 บาท
วิธีรับมือกับเจ้านาย...(งี่เง่า)
ทุกวันนี้แทบจะทุกคนกำลังทำงาน หรือเคยทำงานกับเจ้านายงี่เง่าทั้งนั้น นอกจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้..
250 บาท
วิธีเขียนแผนการตลาด
การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนับวันจะทำได้ยากขึ้น สินค้าและบริการที่จะขายได้จะต้องมีก..
165 บาท
วิธีเขียนแผนธุรกิจ
“แผนธุรกิจ” ไม่ใช่เพียงแค่ “เอกสาร” ที่ทำให้คุณได้มาซึ่ง “แหล่งเงินทุน” หรือ “พันธมิตรทางค้า” แต่..
120 บาท
ศิลปะการบริหารจัดการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝึกหัด หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ ถ้าคุณมีความใส่ใจ..
165 บาท
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
ผู้นำมักจะถูกเชิญให้เป็นผู้ปาฐกถา หรือผู้พูดเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งการพูดที่ประสบความสำเ..
175 บาท
สุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ
ตำแหน่งผู้นำอาจทำให้ใครบางคนเกิดความปรารถนา และมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งระดับสูง คนที่คิดแ..
250 บาท
สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด
หนังสือเล่มนี้จะช่วยถอดรหัสการอ่านงบการเงินให้เป็นเรื่องง่าย !!   โดยอธิบายค..
300 บาท
สุดยอดทักษะการคิด
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านการสอนการคิด มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก..
250 บาท
สุดยอดเคล็ดลับการบริหาร จากฮาร์วาร์ด สำหรับนักบริหารยุคใหม่
พบกับสุดยอดเคล็ดลับการบริหารที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการปฎิบัติจริงจากผลงานและการให้คำปรึกษาขอ..
220 บาท
หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน
หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์และการแข่งขันของ Michael..
300 บาท
อัจฉริยะฉลาดคิด
"ห้าดาว" เป็นสัญลักษณ์ของ "ความเป็นที่สุด" สัญลักษณ์นี้จะถูกมอบให้กับ "สิ่งที่เป็นสุดยอด" เท่าน..
220 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2019