เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
เรียนลัด...การสื่อสารทางธุรกิจ
การสื่อสารนั้นเป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการสื่อสารที่ไม่ดีก็เป็นปั..
150 บาท
เรียนลัดการตลาด MBA HARVARD
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรวิชาการตลาดของโปรแกรม MBA ที่ Harvard Business School โ..
280 บาท
เรียนลัดการตลาด MBA Harvard
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรวิชาการตลาดของโปรแกรม MBA ที่ Harvard Business School โ..
280 บาท
เรียนลัดการบริหารจัดการ
ผู้ที่ฉลาดย่อมเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา  แต่ผู้ที่ฉลาดกว่า ย่อมเร..
165 บาท
เศรษฐศาสตร์ชนบท
          หนังสือเล่มนี้นำเสนอตั้งแต่ความรู้เบื้องต้..
280 บาท
แผนพิชิตวิกฤติการณ์
          การเตรียมวางแผนสำหรับสิ่งที่ไม่รู้ล่วงหน้า..
220 บาท
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ภาคปฏิบัติ)
โลกธุรกิจทุกวันนี้เต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่อลังการและมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่แต่กลับประสบความล้มเหลว ทำ..
380 บาท
คัมภีร์นักการตลาด
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่..
360 บาท
ทักษะการเจรจาต่อรอง
ในแต่ละวัน คุณคงใช้เวลาบางช่วงเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ซึ่งอาจจะเป็..
140 บาท
การจัดการแห่งอนาคต
อะไรคือพลังขับเคลื่อนสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ? มันไม่ใช่ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงาน..
360 บาท
การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบร..
120 บาท
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการอธิบายถึง ทฤษฎี และข้อมูลด้านการเงินในเชิงประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงทา..
300 บาท
กลยุทธ์
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์เป..
250 บาท
คัมภีร์นักนวัตกรรม
โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ…นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของค..
300 บาท
คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook
          คุณกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเ..
395 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2024