เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
คัมภีร์นักการตลาด
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่..
360 บาท
ทักษะการเจรจาต่อรอง
ในแต่ละวัน คุณคงใช้เวลาบางช่วงเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ซึ่งอาจจะเป็..
140 บาท
การจัดการแห่งอนาคต
อะไรคือพลังขับเคลื่อนสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ? มันไม่ใช่ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงาน..
360 บาท
การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบร..
120 บาท
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการอธิบายถึง ทฤษฎี และข้อมูลด้านการเงินในเชิงประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงทา..
300 บาท
กลยุทธ์
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์เป..
250 บาท
คัมภีร์นักนวัตกรรม
โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ…นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของค..
300 บาท
ทักษะการเป็นผู้นำ*
ความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล คุณก็จำเป..
140 บาท
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านให้ได้อย่างราบรื่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งในทุกๆ ..
220 บาท
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency
การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน และสร้างผลกำไรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของท..
350 บาท
ทักษะการบริหารทีม*
ในการบริหารทีมให้มีประสิทธิผลนั้น คุณจำเป็นต้องวางพื้นฐานสำหรับความสำเร็จและดำเนินการตามการตัดสิน..
160 บาท
การบริหารจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แ..
260 บาท
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักคนในแต่ละสาขาที่พิสูจน์แล้วว่า การประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย คนเ..
310 บาท
เทคนิคการสอนงาน*
..
100 บาท
OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผลกำไรอย่างยั่งยืน
จะดีแค่ไหน....หากลูกค้า และพนักงานของคุณรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กรคนหนึ่ง ซึ่งความเป็นเจ้าขอ..
310 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2019