เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
การบริหารโครงการ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นง..
270 บาท
เรียนลัด...เพิ่มพลังความคิด สำหรับนักการตลาด
เรียนลัดสุดยอดเคล็ดลับเพิ่มพลังความคิด  เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะสำหรั..
150 บาท
การบริหารจัดการทีมงาน
คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ? คุณตระหนักถึงคุณลั..
280 บาท
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ
ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยากจะคาดเดา ผู้นำ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่..
260 บาท
เทคนิคการมอบหมายงาน*
บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็..
120 บาท
กลวิธีปกครองคน
ในทุกสังคม และองค์กรของเรา โดยแท้จริงแล้วนั้น ขับเคลื่อน ได้ด้วยความช่วยเหลือของอำนาจ อิทธิพล และ..
250 บาท
ถอดรหัสความคิดพิชิตทางตัน
ถ้าคุณกำลังเผชิญกับภาวะตกต่ำทางจิตใจ รู้สึกไม่มั่นใจในก้าวต่อไปของชีวิต จากการตกงาน ถูกโยกย้ายตำแ..
250 บาท
ทักษะการบริหารการประชุม
การประชุมเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น คุณจึงควรทำให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ..
150 บาท
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
เพราะการจ้างงานและการรักษาบุคลากร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอา..
270 บาท
คิดแบบบูรณาการ
เพิ่มพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ “ผู้นำที่ยอดเยี่ยม”..
250 บาท
คู่มือแก้ปัญหาธุรกิจ 360 องศา
เมื่อคุณต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  ต้องการเพิ่มยอดขาย  ต้องก..
200 บาท
ทักษะการบริหารเวลา*
ถ้าคุนต้องเจอกับตารางานที่แน่นเอี้ยด อีเมลที่เข้ามาราวกัยว่าไม่มีที่สิ้นสุด กล่องใส่เอกสารที่มีงา..
160 บาท
กลยุทธ์คิดใหญ่
Apple ฟื้นตัวจากการตกต่ำมานานนับทศวรรษได้อย่างไร ? Whole Food ผันตัวเองมาสู่ยักษ์ใหญ่ในวงการ..
250 บาท
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ..
350 บาท
การสอนงาน ปรึกษาและดูแล
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานแล..
230 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2019