เอ็กซเปอร์เน็ท

เอ็กซเปอร์เน็ท

แสดง: รายการ / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
ทักษะการเป็นผู้นำ*
ความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล คุณก็จำเป..
140 บาท
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านให้ได้อย่างราบรื่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งในทุกๆ ..
220 บาท
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency
การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน และสร้างผลกำไรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของท..
350 บาท
ทักษะการบริหารทีม*
ในการบริหารทีมให้มีประสิทธิผลนั้น คุณจำเป็นต้องวางพื้นฐานสำหรับความสำเร็จและดำเนินการตามการตัดสิน..
160 บาท
การบริหารจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แ..
260 บาท
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักคนในแต่ละสาขาที่พิสูจน์แล้วว่า การประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย คนเ..
310 บาท
เทคนิคการสอนงาน*
..
100 บาท
OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผลกำไรอย่างยั่งยืน
จะดีแค่ไหน....หากลูกค้า และพนักงานของคุณรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กรคนหนึ่ง ซึ่งความเป็นเจ้าขอ..
310 บาท
กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ
ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความ..
120 บาท
การบริหารโครงการ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นง..
270 บาท
เรียนลัด...เพิ่มพลังความคิด สำหรับนักการตลาด
เรียนลัดสุดยอดเคล็ดลับเพิ่มพลังความคิด  เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะสำหรั..
150 บาท
การบริหารจัดการทีมงาน
คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ? คุณตระหนักถึงคุณลั..
280 บาท
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ
ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยากจะคาดเดา ผู้นำ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่..
260 บาท
เทคนิคการมอบหมายงาน*
บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็..
120 บาท
กลวิธีปกครองคน
ในทุกสังคม และองค์กรของเรา โดยแท้จริงแล้วนั้น ขับเคลื่อน ได้ด้วยความช่วยเหลือของอำนาจ อิทธิพล และ..
250 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2024