หมวดหนังสือ
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
ตัวอย่าง ระเบียบวิธีวิจัย
รหัสสินค้า: 9789744142627
มีสินค้า: ของหมด
ราคา: 320 บาท
ลดเหลือ: 304 บาท

ในการบริหารงานพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ และมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์กรและพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การเกิดของการบริหารจัดการที่ดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ได้มาตรฐานทางวิชาการ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยอันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัยและผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มติม
ISBN 9789744142627
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์
เดือนปีที่พิมพ์ มีนาคม 2556
ขนาด 184 x 260 x 15 mm
น้ำหนัก 665 g
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จำกัด

เขียนความคิดเห็น

ชื่อคุณ:


ความคิดเห็นของคุณ: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปลได้!

ให้คะแนน: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องด้านล่าง:CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2024