หมวดหนังสือ
 
 
 
 
 

คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook

คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook
คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook คัมภีร์ผู้บริหาร : Manager's Handbook
สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
รหัสสินค้า: 9789744145741
มีสินค้า: ในสต็อก
ราคา: 395 บาท
ลดเหลือ: 375 บาท

          คุณกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพราะคุณประสบความสำเร็จในการทำงานให้องค์กรเมื่อคุณทำงานได้ดี ตรงเวลา มีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ก็แน่นอนว่าคุณย่อมได้รับการมอบหมายให้แสดงบทบาทที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

ในคู่มือเล่มนี้คุณจะได้พบกับ


 • คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานให้สำเร็จ
 • แนวคิดและแนวกฏิบัติที่เป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารชั้นนำของโลก
 • เครื่องมือในการประเมินและแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติจริง
 • สรุปรวมทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารจากผู้เชี่ยวชาญใน Harvard Business Review อาทิเช่น Daniel Goleman, Clayton Christensen, Jonh Kotter และ Michael Porter

17 ทักษะที่สำคัญยิ่ง สำหรับการเป็นผู้บริหารทุกระดับ

“ทัศนคติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำร/ผู้นำ”

 • การก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ
 • การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
 • ความฉลาดทางอารมณ์
 • การวางตำแหน่งของตัวเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

“การทำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนยอมรับ”

 • การทำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนนอมรับ
 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
 • เพิ่มประสิทธฺิภาพให้ตัวเอง
 • การพัฒนาตัวเอง

“การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา”

 • การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ
 • สอนงานให้ได้ผล
 • การพัฒนาให้เกิดผุ้ที่มีความสามารถสูง

“การบริหารจัดการทีมงาน”

 • การเป็นผู้นำทีมงาน
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • การสรรหาและรักษาผู้ทีความสามารถสูง

“การบริหารจัดการธุรกิจ”

 • การกำหนดกลยุทธ์
 • การจัดการเรื่องการเงิน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการ
 

รายละเอียดเพิ่มติม
ISBN 9789744145741
ชื่อภาษาอังกฤษ HBR Manager's Handbook
ผู้เขียน Harvard Business Review
แปลโดย คมกฤช จองบุญวัฒนา
เดือนปีที่พิมพ์ เมษายน 2564
จำนวนหน้า 462
ขนาด 160 x 235 x 30 mm
น้ำหนัก 682 g
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

เขียนความคิดเห็น

ชื่อคุณ:


ความคิดเห็นของคุณ: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปลได้!

ให้คะแนน: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องด้านล่าง:CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2023