ชุด “Harvard Business Mentors" คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับผู้นำ
หมวดหนังสือ

ชุด “Harvard Business Mentors" คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับผู้นำ

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบร..
120 บาท   114 บาท
กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ*
ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความ..
120 บาท   114 บาท
เทคนิคการมอบหมายงาน*
บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็..
120 บาท   114 บาท
ทักษะการบริหารการประชุม*
การประชุมเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น คุณจึงควรทำให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ..
150 บาท   142 บาท
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2017