ชุด “Harvard Business Mentors" คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับผู้นำ
หมวดหนังสือ

ชุด “Harvard Business Mentors" คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับผู้นำ

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
กลยุทธ์การจูงใจคน
ในการทำงานแต่ละวัน คุณต้องพบเจอสถานการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยการจูงใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ..
140 บาท  
ทักษะการบริหารโครงการ*
หากเจ้านายของคุณเพิ่งมอบหมายโครงการใหม่ให้คุณจัดการ คุณจะมีกลวิธีในการจัดการกับงานที่มากมายของโคร..
160 บาท  
ทักษะการเจรจาต่อรอง
ในแต่ละวัน คุณคงใช้เวลาบางช่วงเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ซึ่งอาจจะเป็..
140 บาท  
การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบร..
120 บาท   114 บาท
ทักษะการเป็นผู้นำ*
ความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล คุณก็จำเป..
140 บาท  
ทักษะการบริหารทีม*
ในการบริหารทีมให้มีประสิทธิผลนั้น คุณจำเป็นต้องวางพื้นฐานสำหรับความสำเร็จและดำเนินการตามการตัดสิน..
160 บาท  
เทคนิคการสอนงาน*
..
100 บาท  
กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ
ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความ..
120 บาท   114 บาท
เทคนิคการมอบหมายงาน*
บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็..
120 บาท   114 บาท
ทักษะการบริหารการประชุม
การประชุมเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น คุณจึงควรทำให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ..
150 บาท   142 บาท
ทักษะการบริหารเวลา*
ถ้าคุนต้องเจอกับตารางานที่แน่นเอี้ยด อีเมลที่เข้ามาราวกัยว่าไม่มีที่สิ้นสุด กล่องใส่เอกสารที่มีงา..
160 บาท  
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2023